Schody

Schody z granitu jako monolityczne stopnie lub okładziny stopnic i podstopnic