Sakralne, kościoły, ołtarze

Wystrój kościoła, ołtarze, chrzcielnice tabernakulum, posadzki z kamienia